Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, string given in /data01/virt68716/domeenid/www.klooga.planet.ee/htdocs/func.php on line 2964
Keskus      Uudised      Kontakt      
Samuti oli noortekeskustel ülesanne valmistada video teemal „Õnnelik Karjäär“


"Liikudes võistleme"

Eesti Noorsootöö Keskuse projekti konkurs avatud noortekeskustele sai toetust Keila Vallavalitsuse projekt. Projekti nimi on "Liikudes võistleme" ning läbiviija on Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus.

 

Projekti eesmärgiks on pakkuda Klooga ja selle lähiümbruses elavatele noortele kvaliteetset noorsootööteenust, mitmekesistada seda läbi uute ja jätkusuutlike meetodite sissetoomisega. Kuna noorte seas ei ole liikumine eriti populaarne, siis tuleb pakkuda seda läbi huvitavate spordialade nagu golf ja disc golf. Samas annab see hea võimaluse poistele ja tüdrukutele olla tegevustes võrdsed ning selleks ei pea olema mingeid eeldusi. Igaüks saab olla see, kes ta on ja vastavalt oma võimetele ning omas tempos kaasa lüüa. Golfi ja disc golfi tegevustes osalemine annab noortele võimaluse arendada erinevaid sotsiaalsed oskusi; teistega arvestamist, meeskonna tööd, täpsust, hoolivust, kohusetunnet. Samuti arendab spordiala ka füüsilist võimekust. Peamine seda kõike saab läbi viia koos sõprade või tuttavatega värskes õhus viibides ning noored on organiseeritud vaba aja veetmises.

 

Projekti raames tutvume lähiümbruses pakutavate võimalustega, külastame disc golfi siserada. Korraldame erinevaid võistlusi. Külastame Niitvälja golfi, võtame mõõtu erinevatel disc golfi radadel. Projekti tegevused toimuvad maist kuni november 2017.

"Eelarvamustevaba ja stereotüüpideta Eesti"

 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse projektikonkursil teemal „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised tegevused“ sai toetust Keila Vallavalituse projekt. Projekti nimi on „Eelarvamustevaba ja stereotüüpideta Eesti“ ning läbiviijad on Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus.

 

Projekti eesmärk on pakkuda Lääne Harju piirkonnas eesti- ja vene keelt kõnelevatele noortele koostegemise võimalusi. Suurendame erinevate noorte meeskonnatööd ja koostööd. Suurendame teadlikkust kultuuridest, tavadest ja kommetest. Kujundame tolerantsust. Arendame eelarvamustevaba ja stereotüüpideta mõtlemist. Tõstame enesekindlust.

 

Projekti käigus kaasame Paldiski, Keila ja Laulasmaa noori koosviibimistesse. Kokku kaasame 75 noort. Mängime mänge, räägime juttu ja käime ekskursioonidel Harjumaa erinevates muuseumides.

 

Projekti tegevused toimuvad august kuni detsember 2016. Iga piirkonna noortega kohtume neljal korral, millest üks kord on väljasõit. 

 

 

„Sõprus keele ringis“

 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse projektikonkursil teemal „Eesti keele ja kultuuri tutvustamine projektlaagrites ning eesti keele ja kultuuri õpe peredes“ sai toetust Keila Vallavalituse projekt. Projekti nimi on „Sõprus keele ringis“ ning läbiviijad on Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus.

 

Projekti eesmärk on eesti keele omandamiseks väljaspool kooli eestikeelses projektlaagris, et soodustada ning aktiveerida sihtgrupi eesti keele kasutamist ja eestikeelses keskkonnas toimetulemist. Sihtrühm on Harjumaa piirkonnas elavad kuuskümmend neli noort  vanuses 7-19 eluaastat. Nendest nelikümmend  noort, kelle emakeel on vene keel ja kakskümmend neli tugi noort kelle emakeel eesti keel. Eesti keele õppimine - mitteformaalne keeleõpe laagri vormis annab noortele võimaluse harjutada eesti keelt läbi ühiste tegevuste ja mängude ning suhtlemise kaudu seeläbi arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis, pakkuda Eestis elavatele eri rahvusest noortele võimalusi omavaheliste kontaktide loomiseks ning ühiseks tegevuseks.

 

Esimene laagrivahetus toimub 22.-27.08.2016 ja teine laagrivahetus 17.-22.10.2016. Laager on ööbimisega ning laagrivahetused toimuvad Tuksi Tervise- ja Spordikeskuses, kus on loodud head tingimused nii keeleõppeks kui ka sportimiseks. Üks laagrivahetus kestab kuus järjestikust ööpäeva ning ühest laagrivahetusest saab osa kuni kakskümmend noort, kelle emakeel on venekeel ja kaksteist tuginoort kelle emakeel on  eesti keel.

 

 Üksuse logod.jpg kuvamine

 

"Õpi 3D printimist"

 

Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud 2016. aasta projektikonkursil sai toetust Keila Vallavalitsuse projekt Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuses.

 

Projekti käigus saavad noored õppida 3D printeri kasutamist ja male mängimist meie keskuses. 3D printimise võimalus ei ole kaugeltki kõigile kättesaadav tegevus, mistõttu sobib projekt kõigile Keila valla noortele.

Projekti tulemusena soovime me noortele kaasa anda teadmisi 3D printimisest ja malemängust. Lisaks arendavad mõlemad tegevused noortes loogilise mõtlemise oskust ja ettenägelikkust. 

 

Esimesed tegevused algavad juba koos käesoleva õppeaastaga ja kestavad kuni 2016 aasta lõpuni, niiet hoidke silmad lahti!

Liikumissari, Puu- ja Köögivilja kampaania

 

Harju maavalitsuse projekti konkursil sai Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus rahastust Liikumissari ja Puu- ja Köögivilja kampaania.

 

Augusti kuust algab Keila vallas projekt, mille raames toimuvad erinevad liikumisega seotud tegevused, professionaalide õpetusel. Projekti eesmärk on kaasata Keila valla peresid mitmekülgsetesse liikumistegevustesse. Puu- ja köögiviljade kampaania annab Keila valla elanikele juurde teadmisi tervisliku toidu võimalustest. eesmärk on pakkuda tervise edendamise õppimise võimalust, mille kaudu saavad igas vanuses ja soost inimesed muuta teadlikult enda ja oma pere elukvaliteeti. Projekti rahastavad Keila vald ja Harju maavalitsus.

 

Projekt kestab august - november 2016. Nelja kuu jooksul toimuvad sportlikud koolituse professionaali käe all. Peale koolitusi saadakse kokku iseseisvalt, et treenida õpitut. Puu- ja köögivilja kampaania käigus kostitab toitumisnõustaja meid mitme kursuse jooksul teadmistega tervislikust toitumisest.

 

Esimesed tegevused algavad augusti lõpul.

 

“Koostegemise rõõm”

 

Harju maakonna avatud noortekeskuste 2015.a projektikonkursil leidis toetust Keila Vallavalitsuse projekt, milles tegevuskohaks on Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus.

 

 Projekti toetusel saame  alustada uute põnevate tegevustega nagu seda on maalimine ja fotograafia. Maalimine tegevusena sobib igaühele ning fotojaht pakub ka seiklust ning loovuse lahtiraputusmomente. 

Tegevuste tulemusena saame paremini tundma õppida kunstnikke endas ja teha hulgaliselt pilte - kõik need võivad vormuda näitusteks. Olgem hoiatatud! :) Esimesed tegevustoad käivituvad augustis - täpsemaid viited anname suve teises pooles.Projekti raames toetatavad tegevused jätkuvad aasta lõpuni.

 

EMP “Riskilapsed ja -noored”

Klooga Noortekeskus on liitunud projektiga "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste"

 

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust 2014-2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

 Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

 

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Lichtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võitmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

komplektrida2

 

 

Noorsootöötajate kutsevõistlus „Õnnelik Karjäär“

 

Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud 2016. aasta projektikonkursil sai toetust Keila Vallavalitsuse projekt Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuses.

12.-13. september korraldas Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus noorsootöötajate kutsevõistluse. Toimumispaik oli RMK Simisalu Loodusmaja. Kutsutud olid Keila, Saue, Saku, Rae ja Viimsi noortekeskuste kollektiivid. Projekti käigus said noorsootöötajad esmaabi ja „Õnnelik Karjäär“ koolitused. Lisaks oli noorsootöötajatel võimalus õppida mängima disc golfi. Samuti oli noortekeskustel ülesanne valmistada video teemal „Õnnelik Karjäär“. 

 

 

 

Keskuse kohta
Klooga Noortekeskus on ärksate ja uudishimulike pesakast, väike kollane maja mändide all. 

Võimalustest
Pakume mitmekülgseid noortetöö võimalusi, käsitööst sportlike ettevõtmisteni. Klooga on keskus, kus saad oma arenguvõimele teha igas mõttes joogat.

Kontaktandmed
Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus, Aedlinna tee 3, 76703 Klooga alevik Keila vald Harju maakond
Helista telefonil: 6520208
Avatud: E-R 14:00 - 20:00

Kodulehe valmistamine aara.ee

"Liikudes võistleme" Eesti Noorsootöö Keskuse projekti konkurs avatud noortekeskustele sai toetust Keila Vallavalitsuse projekt Projekti nimi on "Liikudes võistleme" ning läbiviija on Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus

www.klooganoortekeskus.ee © 2015 Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus